ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство

Учениците от 11б клас професия "Фермер" проведоха учебна практика по Растениевъдство в землището на с.Драганово в посевите на ЗП Стефан Янакиев състоящ се от около 350 дка пшеница и 650 дка рапица .Г-жа и Г -н Янакиеви обясниха за наложилото се в момента пръскане на пшеницата, поради нападение от пшенична муха като показаха ларва във флагов лист на нападнато растение.Част от учениците взеха участие в пръскането на посева.

 - Изображение 1 - Изображение 2