ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство

Учебна практика по животновъдство с учениците от 8б клас професия "Фермер". Пчелите, пчелните продукти и всичко за тях в "Медена къща Михови" с.Прилеп. Учениците се запознаха с интересни факти за пчеларството от древността до наши дни, опитаха от невероятно вкусните продукти и наблюдаваха как протича работният ден на пчелите.

 - Изображение 1 - Изображение 2 - Изображение 3