ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство

Есенната обработката на почвата започна с помоща на ученици от 11а клас професия "Техник на селскостопанска техника". Заедно с учителя по практика Вълчо Георгиев, учениците дискуваха, измерваха дълбочината и гребенистостта на браздата в земите на гимназия с трактор CASE модел 7240 и плуг 4 корпосен на фирма Madara. Те са нови за гимназията, закупени по национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда" 2019

 
 - Изображение 1 - Изображение 2 - Изображение 3 - Изображение 4 - Изображение 5