ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство

С прискърбие съобщаваме на всички наши приятели, че загубихме нашият невероятен директор инж.Господин Господинов!
Ръководеше гимназията повече от 20 години, беше учил в нея, беше учител в нея , беше и нейн директор. Поститна с търпение, постоянство и трудолюбие, уважението на всички учители, родители и ученици през тези години. Управляваше с достойнство и чест, и се гордееше с постигнатите резултати. Дълбок поклон!
 - Изображение 1