ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство

Поклонението и изпращането на нашият директор инж.Господин Господинов ще бъде на 05.12.2020г от 11.30ч в залата на агенция "Памет", намираща се в близост до гробищният парк. погребението ще бъде от 13.00ч.
Целият екип на професионална гимназия по аграрно стопанство, изказва най-искренни съболезнования на семейството!