ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство

Учениците от 12б клас професия "Фермер" посетиха овощната градина в с. Паскалево ЗП Константин Димитров. Една част от учениците участваха в резитба на ябълкови дървета сорт "Флорина", а други на лешникови храсти. Показаха на практика наученото от четирите години на обучение.

 - Изображение 1 - Изображение 2 - Изображение 3 - Изображение 4