ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство

На  официална церемония  в София вчера, Професионална гимназия по аграрно стопанство – Добрич бе отличена за „Принос в механизацията на земеделието“. Директорът на гимназията инж. Господинов получи плакет „Отличие 2019г“ от проф. д-р Мартин Банов, председател на Селскостопанската академия. .Конкурсът се организира от  рекламно-информационен вестник „Земеделска техника“ и се провежда за шести път.  Партньори на събитието са Селскостопанска академия, Министерство за земеделието, храните и горите, РУ „Ангел Кънчев“, Аграрен университет – Пловдив и Научно-технически съюз по машиностроене. Основната  цел на конкурса  е да обедини иновации, бизнес, наука и образование за ефективно земеделие.
По случай старта на текущата  учебна година фирма „КОРТЕВА” дари на Професионална гимназия по аграрно стопанство 15 000 лева за ремонт и модернизация  на теоретичен кабинет по Трактори и автомобили и Селскостопански машини. От началото на месец декември кабинетът е готов и учениците  провеждат часовете си в него. За иновативно професионално образование той  е оборудван с интерактивна дъска.
През учебната 2018/2019 година училището спечели проект по  Национална програма„Осигуряване на съвременна образователна среда“Модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“и напълно се обновиха  теоретичните кабинети по Растениевъдство и Животновъдство и учебните работилници по практика Трактори и автомобили и Селскостопански машини.Заедно с кабинета по теория, направен тази година, се завърши модернизирането на материалната база  по  професионална подготовка в гимназията. Така учениците имат възможност да се обучават съвременно и в крак с развиващия се технически прогрес.
Освен модернизацията на кабинетите за професионална подготовка в гимназията се работи и за осъвременяване на методите на преподаване и по общообразователните предмети. От тази учебна година училището има абонамент за онлайн платформата „УЧА СЕ“ и се преподава с помощта на видео уроци.

 - Изображение 1