ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство

Пътуване до Милано,Италия по Програма „Еразъм +”

 

20 ученици и 2–ма ръководители от гимназията заминаха за Милано, Италия, където ще провеждат практика в биоферма по Проект 2018-1-BG01-КА02-047217 ” Трансфер на европейски опит в селското стопанство ” по Програма „ Еразъм +”, КД от 10.03.2019 до 30.03.2019.

 

 

Пътуване до  Милано,Италия по Програма  „Еразъм +” - Изображение 1Пътуване до  Милано,Италия по Програма  „Еразъм +” - Изображение 2