ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство

На 16.11.2020г. учебният процес се възобновява в присъствена форма.

На 16.11.2020г. учебният процес се възобновява в присъствена форма.