ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство

На вниманието на всички ученици, родители и учители! От 16.03.2020г. започва дистанционно обучение по всички предмети с 30 минутни часове по седмичната програма за вторият учебен срок. Моля родителите да съдействат за нормалното протичане на този вид обучение!Началото е 8.30ч.

 - Изображение 1