ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство

Актуална информация за електронно обучение.

На 12.11.2020г. и 13.11.2020г. обучението за учениците от 8 до 12 клас ше се осъществява в електронна среда.